Facebook Pixel

PRODUCT RECALL / BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

PRODUCT RECALL / BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Vitaviva recalls two nutritional supplements. Inspection by a laboratory commissioned by Vitaviva has shown that these dietary supplements contain too high a content of ethylene oxide / 2-chloroethanol. This does not pose an immediate health hazard, but health hazards cannot be excluded with prolonged daily consumption.

Vitaviva waarschuwt voor 2 voedingssupplementen. Uit onderzoek is gebleken dat deze voedingssupplementen een te hoog gehalte ethyleenoxide / 2- chloorethanol bevatten. Dit levert geen direct gevaar op voor de gezondheid, maar bij langdurige dagelijkse consumptie kan schadelijkheid voor de gezondheid niet worden uitgesloten.

Which products are recalled ? Om welke producten gaat het?


Vitaviva

Ayurvedic 7 Chakra

THT: 02/2023
Batch nummer: 376814

 

 
Vitaviva
 
Pure Immune Blend
 
THT: 05/2023
Batch nummer: 376820
 
 
 
 
The supplements have been sold on the webshop www.vitaviva.com De voedingssupplementen zijn verkocht via de webshop www.vitaviva.com
 
Vitaviva asks consumers to stop taking the supplements and to throw them away. Consumers who have purchased the supplements via the webshop will receive a personal message regarding a refund of the purchase amount. If you have any questions, please contact: Vitaviva B.V. viva@vitaviva.com 020 – 2443 157.
 
Vitaviva vraagt consumenten de supplementen niet meer in te nemen en deze weg te gooien. Consumenten die de supplementen via de webshop hebben aangeschaft, ontvangen persoonlijk bericht m.b.t. restitutie van het aankoopbedrag. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met: Vitaviva B.V. viva@vitaviva.com 020 – 2443 157
 
 
We apoloqize for the inconvenince. Onze excuses voor het ongemak.